Πολιτική

Η δημόσια υγεία επηρεάζεται από μια σειρά περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως:

  • οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που προκαλούν, ή επιδεινώνουν, αναπνευστικές νόσους, αλλεργίες, δηλητηριάσεις και καρκίνο.
  • το επικίνδυνο περιβάλλον που μπορεί να ευθύνεται για ατυχήματα, τραυματισμούς και απροθυμία για σωματική άσκηση.
  • οι χημικές ουσίες, η μόλυνση τροφίμων, οι αλλεργίες, η ρύπανση του εδάφους, η ποιότητα της κατοικίας, αποφάσεις χωροταξικού σχεδιασμού, ο θόρυβος, η ποιότητα του νερού, η αποχέτευση κ.λπ.

Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις και τους ειδικούς για την προώθηση υγιεινού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση παραγόντων που απειλούν την υγεία, όπως η κλιματική αλλαγή Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Υγεία και περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) ευθύνονται για σημαντικό ποσοστό ασθενειών στις βιομηχανικές χώρες. Οι αναπνευστικές νόσοι και οι καρκίνοι προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μάλιστα ο κινδύνος είναι μεγαλύτερος για τα παιδιά απ΄ ό,τι για τους ενήλικες.

Η Επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων των αρμοδίων χάραξης πολιτικής, αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα το πρόβλημα μέσω των ακόλουθων δράσεων:

Επίσης, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον ΠΟΥ Ευρώπης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Ατυχήματα και τραυματισμοί

Με 235.000 θύματα κάθε χρόνο, οι τραυματισμοί από ατύχημα Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en) είναι η 4η αιτία θανάτου στην ΕΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται τραυματισμοί από τροχαία, από ατυχήματα στον χώρο της εργασίας, ή από δηλητηριάσεις, πνιγμούς και πτώσεις.

Η Επιτροπή, επιχειρώντας να αντιμετωπίσει τα αίτια, μεριμνά για τη βελτίωση του χωροταξικού σχεδιασμού των πόλων και της υπαίθρου, καθώς και των συνθηκών στέγασης ή σωματικής άσκησης.

Βλέπε επίσης Ασφάλεια προϊόντων

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Με την ταχεία εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών τη δεκαετία του 90 αυξήθηκε η καθημερινή μας έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και κατ΄ επέκταση ο προβληματισμός για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Η δράση της ΕΕ για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) συνίσταται στην παρότρυνση των κυβερνήσεων να παρακολουθούν την κατάσταση ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ασφαλείας.