Politik

Folkesundhed påvirkes af en bred vifte af miljøfaktorer:

  • Luftbårne forurenende stoffer – forårsager eller forværrer luftvejssygdomme, allergier, forgiftning og kræft
  • Usikre miljøer – kan være ansvarlige for ulykker og personskader og modvilje mod fysisk aktivitet
  • Andre faktorer – kemikalier, madforgiftning og allergier, jordforurening, boligkvalitet, beslutningsplanlægning, støj, vand, sanitet osv.

EU arbejder tæt sammen med nationale regeringer og eksperter for at fremme et sundt miljø og udarbejde reaktioner på sundhedstrusler, herunder klimaændringer Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Sundhed og miljø

Miljøfaktorer Vælg oversættelse af det forrige link English (en) tegner sig for en betydelig andel af sygdommene i industrilandene. Luftvejssygdomme og kræftsygdomme vækker især bekymring, idet børn er mere udsatte end voksne.

Til dette problem anlægger Kommissionen en integrerende tilgang, som inddrager alle relevante parter i udformningen af politikkerne:

Kommissionen arbejder også tæt sammen med WHO Europa Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Ulykker og personskader

Med 235 000 dødsfald hvert år er ulykker Vælg oversættelse af det forrige link English (en) den fjerde mest almindelige dødsårsag i EU.

De omfatter f.eks. trafik- og arbejdsulykker, forgiftninger, drukne- og faldulykker.

Kommissionen forsøger at fjerne årsagen, hvor det er muligt – f.eks. ved at forbedre boligforhold, by-/landbrugsplanlægning og fysisk aktivitet.

Se også Produktsikkerhed

Elektromagnetiske felter

Den hurtige udvikling inden for mobiltelefoner og andre elektroniske apparater siden 1990'erne har øget vores daglige eksponering for elektromagnetiske felter væsentligt. Dette har vakt bekymring over deres mulige sundhedsskadelige virkninger.

EU's indsats på området for elektromagnetiske felter Vælg oversættelse af det forrige link български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) omfatter en henstilling til regeringer om at vurdere eksponeringen og foretage relevante opfølgende handlinger, når grænseværdier overskrides.