Politika

Na veřejné zdraví má vliv celá řada faktorů souvisejících se stavem životního prostředí:

  • znečišťující látky v ovzduší – zapříčiňují nebo zhoršují respirační onemocnění, alergie, otravy a rakovinu
  • nebezpečné prostředí – může vést k nehodám, zraněním nebo třeba neochotě lidí k fyzické aktivitě
  • jiné faktory – chemické látky, znečištění potravin, alergie, znečištění půdy, kvalita bydlení, plánování, hluk, voda, hygiena atd.

EU úzce spolupracuje s vládami členských států a odborníky na propagaci zdravého životního prostředí a na reakci na ohrožení zdraví, včetně změny klimatu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Zdraví a životní prostředí

V industrializovaných zemích zapříčiňují faktory životního prostředí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) značný podíl nemocí. Obávaná jsou zejména respirační onemocnění a rakovina, které více ohrožují děti než dospělé.

Komise zvolila u tohoto problému integrovaný přístup, který zahrnuje do tvorby politik všechny relevantní zúčastněné subjekty. Jde mimo jiné o tyto iniciativy:

Komise rovněž úzce spolupracuje s evropskou pobočkou WHO Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Nehody a zranění

Počet úmrtí při nehodách Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) dosahuje každoročně 235 tisíc, což z nehod činí 4. nejčastější příčinu úmrtí v EU.

Patří sem dopravní nehody, nehody na pracovišti, otravy, utonutí a pády.

Je-li to možné, snaží se Komise vždy docílit odstranění příčin – např. v bydlení, městském a venkovském plánování a oblasti fyzické aktivity.

Viz také Bezpečnost výrobků

Elektromagnetická pole

Kvůli rychlému rozvoji mobilních telefonů a jiných elektronických přístrojů se od 90. let 20. století podstatně zvýšila míra každodenního vystavení lidí elektromagnetickým polím. To vyvolává obavy ohledně jejich možných nepříznivých účinků.

V rámci akce EU v oblasti elektromagnetických polí Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) jsou státy podněcovány k tomu, aby posuzovaly vystavení lidí elektromagnetickým polím a činily vhodná opatření tam, kde dochází k překračování mezních hodnot.