Политика

Редица свързани със средата фактори оказват въздействие върху общественото здраве:

  • пренасяни по въздуха замърсители – предизвикват или влошават дихателни заболявания, алергии, натравяния или рак;
  • опасна среда – може да е причина за злополуки, травми и нежелание за физическа активност;
  • други фактори – химически вещества, замърсяване на храни и хранителни алергии, замърсяване на почвата, качество на жилищната среда, проектни решения, шум, водоснабдяване, канализация и т.н.

ЕС работи в тясно сътрудничество с националните правителства и с експерти за поддържане на здравословна среда и намиране на отговор на различни заплахи за здравето, включително изменението на климата Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Здраве и околна среда

Факторите на средата Избор на превод за предходната връзка English (en) са причина за голяма част от болестите в развитите страни. Особена тревога будят дихателните заболявания и различни видове рак, като децата са изложени на по-голям риск от възрастните.

Комисията има интегриран подход към този въпрос, привличайки всички заинтересовани страни в разработването на политиките. Подходът включва:

Комисията също така работи в тясно сътрудничество със СЗО Европа Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Инциденти и травми

Причинявайки 235 000 смъртни случая всяка година, травмите при злополуки Избор на превод за предходната връзка English (en) са четвъртата най-разпространена причина за смърт в ЕС.

Инцидентите включват пътно-транспортни произшествия и трудови злополуки, натравяния, удавяния и падания.

Комисията се опитва да премахне причините, там където е възможно, например като работи за подобряване на жилищната среда и градоустройството и за повишаване на физическата активност.

Вижте още Безопасност на продуктите

Електромагнитни полета

Бързото развитие на мобилните телефони и други електронни устройства от 90-те години насам доведе до значително увеличаване на количеството на електромагнитните лъчения, на които сме изложени всеки ден. Това предизвиква тревога за възможните негативни последствия за здравето.

Действията на ЕС относно електромагнитните полета Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) включват приканване на правителствата да измерват нивата на тези полета и да предприемат мерки, когато се превишават допустимите стойности.