Miljö och hälsa

Partnerskap

EU-kommissionen vill främja sunda miljöer genom partnerskap.

Världshälsoorganisationen

EU driver sina insatser för hälsa och miljö i nära samarbete med WHO.

Kommissionen stöder genomförandet av WHO:s europeiska handlingsplan för barns miljö och hälsa och WHO:s arbete för bättre inomhusluft, färre personskador och mer fysisk aktivitet.

EU:s handlingsplan för miljö och hälsa  antogs samtidigt med WHO:s plan, med tanken att de båda initiativen ska samverka.