Zdravé prostredia

Partnerstvá

Komisia pomáha podporovať zdravé životné prostredie prostredníctvom partnerstiev

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)

EÚ realizuje činnosti v oblasti zdravia a životného prostredia v úzkej spolupráci s organizáciou WHO.

Komisia podporuje implementáciu akčného plánu WHO Európa – životné prostredie a zdravie detí (CEHAPE) a činnosti WHO v oblasti kvality vzduchu v interiéri, prevencie úrazov a fyzickej aktivity.

EÚ zaviedla svoj akčný plán pre životné prostredie a zdravie  v nadväznosti na akčný plán WHO, aby tak umožnila súčinnosť týchto dvoch procesov.