Zdrowe środowisko

Partnerstwa

Komisja pomaga za pośrednictwem partnerstw promować środowisko sprzyjające zdrowiu.

Światowa Organizacja Zdrowia

UE prowadzi działania w dziedzinie zdrowia i środowiska naturalnego w ścisłej współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Komisja wspiera wdrożenie planu działania WHO na rzecz ochrony środowiska i zdrowia dzieci w Europie (CEHAPE), pomaga także w pracach WHO dotyczących jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, aktywności fizycznej i zapobiegania urazom.

Plan działania UE na rzecz środowiska i zdrowia  został wprowadzony równocześnie z planem działania WHO, tak aby zapewnić spójność tych dwóch inicjatyw.