Omgevingsfactoren

Partnerschappen

De Europese Commissie wil via partnerschappen een gezonde leefomgeving bevorderen

Wereldgezondheidsorganisatie

Op het gebied van gezondheid en milieu werkt de EU nauw samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Europese Commissie ondersteunt het actieplan van WHO-Europa voor een gezonde leefomgeving voor kinderen (CEHAPE) en de inzet van de WHO voor de luchtkwaliteit binnenshuis, letselpreventie en lichaamsbeweging.

Het EU-actieplan voor milieu en gezondheid  werd van bij het begin afgestemd op het WHO-plan, zodat beide elkaar kunnen versterken.