Terveellinen ympäristö

Kumppanuudet

Komissio edistää terveellisten elinympäristöjen luomista myös kumppanuuksien avulla.

Maailman terveysjärjestö WHO

Terveyteen ja ympäristöön liittyvissä EU-tason toimissa toimitaan läheisessä yhteistyössä WHO:n kanssa.

Komissio tukeeWHO:n Euroopan aluetoimiston lasten ympäristöterveyden toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa sekä WHO:n työtä sisäilman laadun, tapaturmien ehkäisyn ja liikunnan aloilla.

EU:n ympäristöterveystoimintasuunnitelma  käynnistettiin samanaikaisesti WHO:n toimintasuunnitelman kanssa, jotta niiden välillä voitaisiin tehdä yhteistyötä.