Tervislik keskkond

Partnerlused

Euroopa Komisjon aitab partnerluste kaudu edendada tervislikku keskkonda

Maailma Terviseorganisatsioon

ELi tasandil võetavaid tervise- ja keskkonnameetmeid viiakse ellu tihedas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni meetmetega.

Euroopa Komisjon toetabMaailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regionaalbüroo – Laste keskkonna ja tervishoiu tegevuskava (CEHAPE) rakendamist ja Maailma Tervieorganisatsiooni siseõhu kvaliteedile, vigastuste ennetamisele ning füüsilisele aktiivsusele keskenduvaid meetmeid.

ELi keskkonna ja tervise tegevuskava  algatati eesmärgiga see kokku viia Maailma Terviseorganisatsiooni kavaga, võimaldades sel viisil kahe protsessi vahelist koostööd.