Et sundt miljø

Partnerskaber

Kommissionen hjælper med at fremme et sundt miljø ved hjælp af partnerskaber

Verdenssundhedsorganisationen

Aktiviteter inden for sundhed og miljø på EU-plan gennemføres i tæt samarbejde med WHO.

Kommissionen støtter gennemførelsen af WHO Europa – handlingsplan for børns miljø og sundhed (Children's Environment and Health Action Plan (CEHAPE)) og WHO's arbejde for indeluftens kvalitet, forebyggelse af personskader og fysisk aktivitet.

EU's handlingsplan for miljø og sundhed  blev søsat samtidig med WHO-planen for at sikre samarbejde mellem de to processer.