Zdravé životní prostředí

Partnerství

Komise se snaží podporovat zdravé prostředí prostřednictvím partnerství

Světová zdravotnická organizace

Činnosti EU v oblasti zdraví a životního prostředí se uskutečňují v těsné spolupráci s činností Světové zdravotnické organizace (WHO).

Komise podporuje provádění Akčního plánu Evropy pro životní prostředí a zdraví dětí (CEHAPE) evropské pobočky WHO a činnost WHO týkající se kvality vnitřního ovzduší, fyzické aktivity a prevence zranění.

Akční plán EU pro zdraví a životní prostředí  byl zahájen společně s plánem WHO, aby se umožnila spolupráce při realizaci obou plánů.