Partnerji

Evropska komisija se skupaj s partnerji zavzema za zdravo okolje

Svetovna zdravstvena organizacija

EU vse dejavnosti za zdravje in okolje izvaja v tesnem sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo.

Komisija podpirapdf(51 KB) Svetovno zdravstveno organizacijo pri izvajanju akcijskega načrta za okolje in zdravje otrok za Evropo (CEHAPE) ter prizadevanjih za kakovost zraka v zaprtih prostorih, preprečevanje poškodb in telesno dejavnost.

Akcijski načrt EU za okolje in zdravje Seznam prevodov predhodne povezave English (en) se je začel izvajati hkrati z načrtom Svetovne zdravstvene organizacije, kar zagotavlja vzajemno podporo obeh pobud.