Partnerības

Komisija palīdz veidot veselīgu vidi, piedaloties parnerībās.

Pasaules Veselības organizācija

ES līmeņa pasākumi veselības un vides aizsardzības jomā tiek veikti ciešā sadarbībā ar PVO.

Komisija atbalstapdf(51 KB)PVO Eiropas biroja bērnu vides un veselības aizsardzības rīcības plāna īstenošanu un PVO centienus uzlabot gaisa kvalitāti telpās, novērst traumas un sekmēt fiziskas aktivitātes.

Ir sākta ES rīcības plāna vides un veselības jomā Izvēlieties saites tulkojumu English (en) īstenošana vienlaicīgi ar PVO plānu, lai starp abiem procesiem būtu iespējama sadarbība.