En indikator är ett kvantitativt eller kvalitativt mått på i vilken utsträckning man har uppnått ett mål (politiska resultat).

De hjälper till att analysera och jämföra utfallet mellan befolkningsgrupper eller geografiska områden. De kan vara till stor hjälp då man lägger fast politiska prioriteringar.

European Core Health Indicators (ECHI)

Injuries in the EU

The EU Injury Database (IDB) allows interested parties to query the online tool about the epidemiology and external causes of home and leisure accidents across Europe.