Indicatorii măsoară, din punct de vedere calitativ şi cantitativ, gradul de realizare a unui obiectiv stabilit (rezultatul unei politici).

De asemenea, permit analiza şi compararea rezultatelor pe grupuri de populaţie sau zone geografice şi pot sprijini procesul de stabilire a priorităţilor politice.

European Core Health Indicators (ECHI)

Injuries in the EU

The EU Injury Database (IDB) allows interested parties to query the online tool about the epidemiology and external causes of home and leisure accidents across Europe.