Een indicator is een kwalitatieve of kwantitatieve maatstaf die aangeeft hoe dicht we bij een gewenst beleidsdoel zijn.

Zij helpen om prestaties te analyseren en te vergelijken tussen bevolkingsgroepen of gebieden, en kunnen worden gebruikt om beleidsprioriteiten vast te stellen.

European Core Health Indicators (ECHI)

Injuries in the EU

The EU Injury Database (IDB) allows interested parties to query the online tool about the epidemiology and external causes of home and leisure accidents across Europe.