Indikaattorilla tarkoitetaan määrällistä tai laadullista mittaria, joka kertoo kuinka lähellä tavoitetta ollaan.

Indikaattorien avulla voidaan analysoida toimintapolitiikan toimivuutta ja vertailla eri ihmisryhmien tai maantieteellisten alueiden tuloksia, ja ne voivat auttaa määrittämään politiikan painopistealueita.

European Core Health Indicators (ECHI)

Injuries in the EU

The EU Injury Database (IDB) allows interested parties to query the online tool about the epidemiology and external causes of home and leisure accidents across Europe.