Zásoby rádioizotopov na lekárske účely

Rádioizotopy (rádioaktívne lieky) sa bežne používajú na neinvazívne diagnostikovanie a liečbu celého radu vážnych a zároveň častých ochorení, ako je napr. rakovina a srdcovo-cievne ochorenia.

Tieto špecifické biologické molekuly naviazané na lekárske rádioizotopy sa nazývajú „stopovače“, pretože nám umožňujú (ak sú použité vo veľmi malých množstvách) sledovať biologické procesy.

Celosvetový nedostatok rádioizotopov

Najpoužívanejšie lekárske rádioizotopy sa vyrábajú v jadrových reaktoroch. Neplánované odstavenie všetkých troch jadrových reaktorov v EÚ, ktoré vyrábajú rádioizotopy, v roku 2008 viedlo v celej Únii k nedostatku rádioizotopov na lekárske účely (molybdén-99, technécium-99m).

Situácia so zásobovaním je odvtedy otázkou celosvetového záujmu, keďže aj najväčší výrobca molybdénu-99 – kanadský reaktor National Research Universal (NRU) – musel byť v máji 2009 odstavený kvôli oprave.

Správa EÚ o zásobách rádioizotopov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) (október 2009)

Závery Rady EÚ – zabezpečenie zásob lekárskych rádioizotopov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) (december 2009) – výzva pre EÚ a členské štáty, aby navrhli opatrenia na zaistenie dostatočných zásob týchto látok.