Dostawy izotopów promieniotwórczych stosowanych w medycynie

Izotopy promieniotwórcze (radioizotopy, radiofarmaceutyki) są rutynowo stosowane do nieinwazyjnej diagnostyki i nieinwazyjnego leczenia wielu poważnych i powszechnie występujących chorób, takich jak rak i choroby układu krążenia.

Izotopy są używane w medycynie jako znaczniki – wprowadzane w śladowych ilościach, umożliwiają śledzenie procesów biologicznych w organizmie.

Niedobór izotopów promieniotwórczych na świecie

Najpowszechniej stosowane w medycynie radioizotopy produkowane są w reaktorach jądrowych. Nieprzewidziane zamknięcie w 2008 r. wszystkich trzech reaktorów w UE, które produkowały izotopy promieniotwórcze, wywołało braki izotopów do użytku medycznego (molibden 99 / technet 99m) w UE.

Niedobór ten dał się wkrótce odczuć w skali świata – w maju 2009 r. zamknięto w Kanadzie z powodu napraw największy na świecie tego typu reaktor National Research Universal (NRU), w którym produkowano molibden 99.

Raport UE w sprawie dostaw izotopów promieniotwórczych Wybierz wersję językową tego linka English (en) (październik 2009 r.)

Konkluzje Rady UE – zabezpieczenie dostaw izotopów promieniotwórczych stosowanych w medycynie Wybierz wersję językową tego linka English (en) (grudzień 2009 r.) – W konkluzjach wzywa się UE i poszczególne kraje do przedstawienia propozycji dotyczących zapewnienia wystarczających dostaw.