Lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettujen radioisotooppien saatavuus

Radioisotooppeja (radiofarmaseuttisia valmisteita) käytetään yleisesti monien vakavien ja yleisten sairausten, kuten syövän sekä sydän- ja verisuonitautien, noninvasiivisissa diagnoosi- ja hoitojärjestelmissä.

Valmisteet ovat biologisia molekyylejä, joihin on kiinnitetty lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuja radioisotooppeja. Hyvin pieninä määrinä käytettäviä valmisteita kutsutaan myös merkkiaineiksi, koska niiden avulla pystytään jäljittämään biologisia prosesseja.

Radioisotoopeista pulaa maailmanlaajuisesti

Käytetyimmät lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut radioisotoopit valmistetaan ydinreaktoreissa. Kaikkien kolmen EU:ssa sijaitsevan radioisotooppeja valmistavan ydinreaktorin odottamaton sulkeminen vuonna 2008 aiheutti lääketieteellisen käyttöön tarkoitettujen radioisotooppien (Molybdenum-99 / Technetium-99m) puutteen EU:ssa.

Tarjontatilanteesta on sen jälkeen tullut maailmanlaajuinen ongelma, koska maailman suurin Molybdenum-99:n tuottaja, Kanadassa sijaitseva National Research Universal (NRU) -reaktori suljettiin korjausten vuoksi toukokuussa 2009.

EU:n raportti radioisotooppien tarjonnasta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) (lokakuu 2009)

EU:n neuvoston päätelmissä lääketieteellisten radioisotooppien toimitusvarmuudesta Näytä edellisen linkin kieliversiot English (en) (joulukuu 2009) kehotetaan komissiota ja jäsenmaita ehdottamaan ratkaisuja toimitusvarmuuden parantamiseksi.