Radioizotopy pro lékařské účely

Radioizotopy (radiofarmaka) se běžně používají k neinvazivní diagnostice a léčbě řady závažných a rozšířených chorob, jako jsou kardiovaskulární onemocnění nebo rakovina.

Těmto zvláštním biologickým molekulám, které jsou označkovány radioizotopy pro lékařské účely a které se podávají ve velmi malých (tj. stopových) dávkách, se také říká „tracery“ (stopové izotopy), protože umožňují stopovat biologické procesy.

Celosvětový nedostatek radioizotopů

Radioizotopy nejčastěji používané pro lékařské účely vznikají v jaderných reaktorech. Neplánované odstavení všech tří reaktorů, které se v EU používaly k výrobě radioizotopů, v roce 2008 způsobilo jejich nedostatek (molybden-99 / technecium-99m).

Otázka zásobování radioizotopy se stala předmětem celosvětového zájmu, když byl v květnu 2009 z důvodu údržby uzavřen také reaktor kanadského Národního výzkumného institutu (NRU), největšího celosvětového producenta molybdenu-99.

Zpráva EU o zásobování radioizotopy Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (říjen 2009)

Závěry Rady EU – zajištění dodávek radioizotopů pro lékařské účely Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) (prosinec 2009) – vyzývají k přijetí opatření na úrovni EU i členských států, která by zajistila zásobování dostatečným množstvím radioizotopů.