Недостиг на медицински радиоизотопи

Радиоизотопите (радиофармацефтиците) се използват рутинно за неинвазивна диагноза и лечение на редица важни и често срещани заболявания като рака и сърдечносъдовите болести.

Специфичните биологични молекули с прикачени медицински радиоизотопи се наричат също „маркери“, защото когато се дават на пациента в много малки количества, позволяват да се проследят биологичните процеси.

Глобален недостиг на радиоизотопи

Най-често използваните медицински радиоизотопи се произвеждат в ядрените реактори. През 2008 г. непредвидени спирания и на трите реактора в ЕС, които произвеждат радиоизотопи, доведоха до недостиг на радиоизотопи за медицински цели (Молибден-99 / Технеций-99m) в ЕС.

Оттогава насам снабдяването с тях прерасна в световен проблем, тъй като най-големият световен производител на молибден-99, канадският Национален изследователски универсален (NRU) реактор, също е затворен поради ремонт от май 2009 г.

Доклад на ЕС за снабдяването с радиоизотопи Избор на превод за предходната връзка English (en) (октомври 2009 г.)

Заключения на Съвета на ЕС – сигурност на снабдяването с медицински радиоизотопи Избор на превод за предходната връзка English (en) (декември 2009 г.) – покани за европейски и национални предложения за гарантиране на достатъчни запаси.