Organizacija zdravstvenih sistemov

EU sodeluje z različnimi partnerji (denimo Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike) pri analizi zdravstvenih sistemov EU in njihove uspešnosti pri reševanju težav, kot so staranje prebivalstva, vedno večja pričakovanja javnosti in priseljevanje, ter težav, ki nastanejo, kadar se bolniki preselijo v drugo državo EU zaradi dela ali kadar se zdravstveni delavci zaposlijo v drugi državi.

Zdravstvena strategija EU pojasni, kako se zakonodaja EU uporablja za zdravstvene storitve, in pomaga pri usklajenem ukrepanju na drugih področjih.

Informativni listi o zdravstvenih sistemih

Evropska komisija pripravlja informativne liste o zdravstvenih sistemih na podlagi podatkov, ki jih predložijo države članice in Evropski observatorij za zdravstvene sisteme in politike, ter na podlagi svoje analize.

  • Nacionalni zdravstveni sistemi
  • Zaposleni v zdravstvenih sistemih Seznam prevodov predhodne povezave English (en)
  • Primerjava organizacije zdravstvenih sistemov Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

Pri pripravi informativnih listov uporablja podatke iz držav EU, Evropskega observatorija za zdravstvene sisteme in politike ter podatke svojih analiz.

Namenjeni so predstavitvi podobnosti in razlik med zdravstvenimi sistemi EU ter kot pomoč pri opredelitvi skupnih težav in možnih rešitev.