Organizacja systemów opieki zdrowotnej

Systemy zdrowotne odgrywają podstawową rolę w nowoczesnych społeczeństwach, pomagając ludziom w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i przyczyniając się do jego poprawy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zwiększyła się liczba wyzwań, którym muszą stawić czoła systemy opieki zdrowotnej we wszystkich krajach UE. Są to m.in.:

  • rosnące koszty opieki zdrowotnej,
  • starzenie się społeczeństwa, powiązane ze zwiększeniem częstotliwości występowania chorób przewlekłych i współistnieniem wielu chorób prowadzące do większego zapotrzebowania na opiekę zdrowotną,
  • niedobory i nierównomierne rozmieszczenie pracowników służby zdrowia,
  • nierówności w zakresie zdrowia i nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej.

Jeśli państwa członkowskie chcą zapewnić wszystkim obywatelom wysokiej jakości opiekę zdrowotną, systemy zdrowotne muszą sprawniej funkcjonować, tak aby mogły sprostać wyzwaniom w przyszłości. Jednocześnie muszą one być opłacalne i stabilne finansowo.

Wydajne, dostępne i sprawnie działające systemy opieki zdrowotnej

Aby móc przyczyniać się do poprawy zdrowia społeczeństwa, europejskie systemy opieki zdrowotnej muszą być dostępne – nawet w czasach kryzysu. W swoim komunikacie Wybierz wersję językową tego linka English (en) Komisja wyjaśnia, w jaki sposób można pomóc krajom UE w osiągnięciu tego celu.

Zestawienia informacji na temat systemów opieki zdrowotnej

W oparciu o informacje dostarczone przez państwa członkowskie i Europejskie Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej oraz własne analizy Komisja opracowuje zestawienia informacji na temat poszczególnych systemów opieki zdrowotnej.

  • Krajowe systemy opieki zdrowotnej
  • Zasoby ludzkie w systemach opieki zdrowotnej Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Porównanie organizacji systemów opieki zdrowotnej Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Te zestawienia informacyjne mają przedstawić w zarysie podobieństwa i różnice między poszczególnymi systemami opieki zdrowotnej w UE oraz pomóc określić wspólne problemy i możliwe rozwiązania.