Organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa

Is-sistemi tas-saħħa għandhom rwol ċentrali fis-soċjetajiet moderni biex jgħinu lin-nies iżommu u jtejbu s-saħħa. Matul dawn l-għaxar snin li għaddew, is-sistemi tas-saħħa Ewropej ħabbtu wiċċhom ma' sfidi komuni dejjem jikbru:

  • żieda fl-ispiża tal-kura tas-saħħa,
  • tixjiħ tal-popolazzjoni assoċjat ma’ żieda fil-mard kroniku u l-multimorbożità li jwasslu għal domanda dejjem tikber għal kura tas-saħħa,
  • nuqqas u distribuzzjoni inugwali tal-professjonisti tas-saħħa,
  • inugwaljanzi fis-saħħa u inugwaljanzi fl-aċċess għall-kura tas-saħħa.

Il-kapaċità futura tal-Istati Membri li jipprovdu kura ta' kwalità għolja għal kulħadd se tiddependi fuq kemm ikunu reżiljenti s-sistemi tas-saħħa: aktar kapaċi jlaħħqu mal-isfidi li għandna quddiemna. U jridu jilħqu dan filwaqt li jibqgħu kosteffikaċi u fiskalment sostenibbli.

Sistemi tas-saħħa effettivi, aċċessibbli u reżiljenti

Is-sistemi tas-saħħa Ewropej iridu jkunu aċċessibbli u kapaċi jtejbu s-saħħa tan-nies, anke u b’mod partikolari fi żmien ta’ sfidi ekonomiċi. F'din il-Komunikazzjoni, il-Kummissjonipdf(407 KB) Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) esprimiet il-fehma dwar kif tista' tgħin lill-Istati Membri jiksbu dan l-għan importanti.

Folji ta' informazzjoni dwar is-sistemi tas-saħħa

Il-Kummissjoni, abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-pajjiżi tal-UE, mill-Osservatorju Ewropew dwar is-Sistemi u l-Politiki fil-Qasam tas-Saħħa, u minn analiżi interna, abbozzat folji ta' informazzjoni dwar is-sistemi tas-saħħa.

  • sistemi nazzjonali tas-saħħa
  • riżorsi umani fis-sistemi tas-saħħa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)
  • tqabbil tal-organizzazzjoni ta' sistemi tas-saħħa Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

Dawn id-dokumenti ta' tagħrif huma maħsuba biex jagħtu ħarsa ġenerali ta' dak li hu simili u differenti bejn is-sistemi tas-saħħa tal-UE u biex jgħinu ħalli jiġu identifikati l-problemi komuni u s-soluzzjonijiet possibbli.