Veselības aizsardzības sistēmu organizācija

Modernajā sabiedrībā veselības aizsardzības sistēmai ir ļoti svarīga loma, jo tā iedzīvotājiem palīdz saglabāt un uzlabot veselību. Pēdējā desmitgadē Eiropas valstu veselības aizsardzības sistēmās vērojamas kopīgas problēmas, kuras kļūst aizvien nopietnākas:

  • pieaug veselības aprūpes izmaksas,
  • sabiedrība noveco, līdz ar to pieaug hronisko slimību un multimorbiditātes izplatība un pieaug pieprasījums pēc veselības aprūpes,
  • vērojams mediķu trūkums un nevienmērīgs sadalījums,
  • dažādu sociālo slāņu veselības stāvoklis ir atšķirīgs, arī veselības aprūpe nav vienlīdz pieejama visiem sociālajiem slāņiem.

Dalībvalstu spēja nākotnē nodrošināt kvalitatīvu aprūpi visiem būs atkarīga no tā, vai valstis spēs veselības aprūpes sistēmas padarīt noturīgākas, proti, spējīgas risināt gaidāmās problēmas. Turklāt valstīm šis mērķis jāsasniedz, neradot pārmērīgas izmaksas un nodrošinot ilgtspējību nodokļu jomā.

Efektīvas, pieejamas un noturīgas veselības aprūpes sistēmas

Eiropas veselības aprūpes sistēmām ir jābūt pieejamām un tādām, kas spēj uzlabot iedzīvotāju veselību arī tad, kad valsts ekonomika ir nonākusi grūtībās. Šajā paziņojumā Komisijapdf(407 KB) Izvēlieties saites tulkojumu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) pauž savu viedokli par to, kā dalībvalstīm varētu palīdzēt šā svarīgā mērķa sasniegšanā.

Veselības aizsardzības sistēmu informācijas lapas

Komisija ir sagatavojusi informācijas lapas par veselības aizsardzības sistēmām. To pamatā ir informācija no ES dalībvalstīm, Eiropas veselības sistēmu un politikas novērošanas centra, kā arī tāda, kas iegūta, pašiem analizējot datus.

  • Valstu veselības aizsardzības sistēmas
  • Cilvēkresursi veselības aizsardzības sistēmās Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • Veselības aizsardzības sistēmu organizācijas salīdzinājums Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

Šo informācijas lapu mērķis ir dot pārskatu par kopīgo un atšķirīgo ES veselības aizsardzības sistēmās un palīdzēt apzināt kopīgās problēmas un iespējamos risinājumus.