Az egészségügyi rendszerek szervezése

Az egészségügyi rendszerek segítik a lakosság egészségi állapotának megőrzését és javítását, s ezáltal központi szerepet töltenek be a modern társadalmak életében. Az utóbbi tíz évben az európai egészségügyi rendszereknek közös és egyre komolyabb kihívást jelentő problémákkal kellett és kell megküzdeniük:

  • az egészségügyi ellátás költsége folyamatosan emelkedik;
  • a lakosság egyre jobban öregszik, s ez együtt jár a krónikus betegségek és a multimorbiditás előretörésével, ami az egészségügyi ellátás iránti kereslet növekedését vonja maga után;
  • problémát jelent az egészségügyi szakemberek hiánya és egyenlőtlen földrajzi megoszlása;
  • az egészségügyi ellátásban sok esetben nem érvényesül az egyenlő és méltányos hozzáférés elve.

A tagállamok akkor tudnak a jövőben mindenki számára színvonalas egészségügyi ellátást nyújtani, ha rugalmasabbá teszik ellátórendszereiket, azaz ha felkészítik őket arra, hogy megbirkózzanak a rájuk váró kihívásokkal. Ezt a feladatot költséghatékony módon, a rendelkezésükre álló költségvetési források által biztosított kereteken belül kell végrehajtaniuk.

Hatékony, hozzáférhető és rugalmas egészségügyi rendszerek

Gondoskodni kell arról, hogy az európai egészségügyi rendszerek hozzáférhetőek legyenek, és képesek arra, hogy javítsák az emberek egészségét. Ezt még nehéz gazdasági helyzetben is biztosítani kell, sőt, akkor van erre a leginkább szükség. Közleményében a Bizottság Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) kifejti, hogyan lehet a tagállamoknak segítséget nyújtani e fontos cél eléréséhez.

Tematikus összefoglalók az egészségügyi rendszerekről

Az Európai Bizottság – az intézményen belül végzett elemzések eredménye, valamint az EU-országok és az Egészségügyi Rendszerek és Politikák Európai Megfigyelőközpontja által rendelkezésére bocsátott információk alapján – összefoglalókat állított össze az egészségügyi rendszerekről a következő témákban:

  • Tagállami egészségügyi rendszerek
  • Az egészségügyben dolgozó szakemberek Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)
  • Az egészségügyi rendszerek szervezésének összehasonlítása Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en)

Az összefoglalók célja az, hogy áttekintést adjanak az uniós egészségügyi rendszerek közötti hasonlóságokról és különbségekről, illetve hogy segítsék a közös problémák meghatározását és a lehetséges megoldások feltérképezését.