Οργάνωση των συστημάτων υγείας

Τα συστήματα υγείας παίζουν κεντρικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, βοηθώντας τους πολίτες να διατηρούν και να βελτιώνουν την υγεία τους. Την τελευταία δεκαετία, τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες κοινές προκλήσεις:

  • αύξηση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης,
  • γήρανση του πληθυσμού με αποτέλεσμα την αύξηση των χρόνιων παθήσεων και της πολυνοσηρότητας που συνεπάγονται αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης,
  • έλλειψη και άνιση κατανομή των επαγγελματιών του τομέα της υγείας,
  • ανισότητες στον τομέα της υγείας και άνιση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

Η ικανότητα των κρατών μελών να παρέχουν στο μέλλον υψηλής ποιότητας περίθαλψη σε όλους θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσουμε να κάνουμε ανθεκτικότερα τα συστήματα υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, χωρίς να πάψουν να είναι αποδοτικά από πλευράς κόστους και δημοσιονομικά βιώσιμα.

Αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας

Τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας πρέπει να είναι προσιτά και να μπορούν να βελτιώνουν την υγεία των πολιτών, ακόμα και, ιδίως, σε καιρούς οικονομικών προκλήσεων. Σ' αυτή την ανακοίνωση η Επιτροπήpdf(407 KB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) εκφράζει την άποψή της για το πώς μπορούν να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να πετύχουν αυτόν τον σημαντικό στόχο.

Ενημερωτικά δελτία για τα συστήματα υγείας

Η Επιτροπή συντάσσει τα δελτία αυτά με βάση, αφενός, πληροφορίες που της αποστέλλουν τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας, και, αφετέρου, αναλύσεις που πραγματοποιεί η ίδια.

  • Εθνικά συστήματα υγείας
  • Ανθρώπινοι πόροι των συστημάτων υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)
  • Σύγκριση της οργάνωσης των συστημάτων υγείας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου English (en)

Σκοπός αυτών των ενημερωτικών δελτίων είναι να παρουσιάζουν συνοπτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές των συστημάτων υγείας της ΕΕ και να συμβάλλουν στον εντοπισμό κοινών προβλημάτων και πιθανών τρόπων επίλυσής τους.