Organizace systémů zdravotní péče

Zdravotní systémy mají v moderní společnosti ústřední roli: pomáhají lidem pečovat o jejich zdraví. V posledních deseti letech řeší evropské systémy zdravotnictví řadu problémů:

  • rostou náklady na péči
  • populace stárne a narůstá tak výskyt chronických onemocnění a multimorbidita, což vede k nárůstu poptávky po zdravotní péči
  • nedostává se zdravotnického personálu nebo je rozdělen nerovnoměrně
  • vyskytuje se sociální nerovnost v přístupu ke zdravotní péči.

To, zda budou členské státy v budoucnu schopny poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči závisí na tom, zda se jim podaří zvýšit pružnost zdravotních systémů – tedy jejich připravenost čelit výzvám, které nás čekají. Musí přitom zůstat nákladově efektivní a finančně udržitelné.

Efektivní, dostupné a pružné systémy zdravotní péče

Evropské zdravotní systémy musejí být dostupné a schopné pečovat o zdraví občanů, a to i v hospodářsky nepříznivých dobách. Komise ve svém sdělenípdf(407 KB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) vyjadřuje postoj ohledně toho, jak hodlá členským zemím při plnění tohoto cíle pomoci.

Informační přehledy

Na základě údajů poskytovaných evropskými státy, Evropským střediskem pro sledování zdravotnických systémů a politik a interních analýz Komise připravuje informační přehledy.

  • zdravotní systémy členských států
  • lidské zdroje v oblasti zdravotnictví Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)
  • srovnání organizace zdravotních systémů Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en)

Informační přehledy shrnují podobnosti a rozdíly mezi zdravotnické systémy států EU a usnadňují identifikaci společných problémů a jejich možná řešení.