Организация на здравните системи

В съвременните общества здравните системи играят централна роля за подпомагането на хората да поддържат и подобряват здравето си. През последното десетилетие европейските здравни системи са изправени пред засилващи се общи предизвикателства:

  • нарастване на разходите за здравеопазване,
  • застаряване на населението, съчетано с увеличаване на хроничните заболявания и мултиморбидността, което води до по-голямо търсене на здравни услуги,
  • недостиг и неравномерно разпределение на здравни специалисти,
  • здравни неравенства и неравнопоставеност по отношение на достъпа до здравни грижи.

Способността на страните членки в бъдеще да предоставят висококачествени здравни услуги ще зависи от устойчивостта на здравните системи: трябва да се повиши тяхната способност да се справят с очакващите ги предизвикателства. Това трябва да бъде постигнато, като същевременно се запази разходната ефективност и фискалната устойчивост на системите.

Ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи

Европейските здравни системи трябва да бъдат достъпни и способни да подобряват здравето на хората, особено в периоди на икономически трудности. В това съобщение на Комисиятаpdf(407 KB) Избор на превод за предходната връзка čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) са изразени нейните виждания за това как да се помогне на страните членки да постигнат тази важна цел.

Информационни документи за здравните системи

Комисията състави информационни документи за здравните системи въз основа на информация, предоставена от страните от ЕС, Европейската обсерватория за здравни системи и политики и вътрешни анализи.

  • национални здравни системи
  • човешки ресурси в здравните системи Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • сравнение на организацията на здравните системи Избор на превод за предходната връзка English (en)

Целта на тези информационни документи е предоставяне на обзор на приликите и разликите между здравните системи в ЕС и подпомагане на откриването на общи проблеми и възможни решения.