Hälso- och sjukvårdskostnader

OECD, WHO och EU-kommissionen håller tillsammans på att utveckla och införa ett system för hälsoräkenskaper (SHA). Systemet omfattar både offentliga och privata vårdkostnader. Tack vare räkenskapssystemet blir nationell statistik över hälso- och sjukvårdskostnaderna jämförbar mellan EU-länderna. Systemet visar hur resurserna används och är ett hjälpmedel för att analysera hälso- och sjukvårdspolitikens effekter.