Výdavky na zdravotníctvo

Za vývoj a implementáciu systému zdravotných účtov (SHA), ktorý zastrešuje výdavky verejného aj súkromného sektora na zdravotníctvo, nesie spoločnú zodpovednosť Komisia, OECD a WHO. Vďaka tomuto systému sú údaje jednotlivých členských štátov o výdavkoch na zdravotníctvo porovnateľné v celej EÚ. Systém SHA znázorňuje použitie jednotlivých zdrojov a slúži ako nástroj na monitorovanie účinkov politík v oblasti zdravia.