Cheltuieli de sănătate

Sistemul de conturi în domeniul sănătăţii (SCS), care acoperă cheltuielile de sănătate din domeniul public şi privat, este creat şi implementat în comun de OCDE, OMS şi Comisie. Datorită acestuia, putem compara datele legate de cheltuielile de sănătate efectuate la nivel naţional. SCS indică modul de utilizare a resurselor şi reprezintă un instrument de monitorizare a efectelor politicilor în materie de sănătate.