Nefqa tas-sistemi tas-saħħa

Is-Sistema ta' Kontijiet tas-Saħħa (SHA) – li tkopri kemm in-nefqa pubblika u privata – qed tkun żviluppata b'mod konġunt u implimentata mill-OECD, id-WHO u l-Kummissjoni. Bis-saħħa tal-SHA, tista' titqabbel id-dejta nazzjonali dwar in-nefqa għas-saħħa fl-UE. L-SHA turi kif jintużaw ir-riżorsi u hi għodda biex jiġu sorveljati l-effetti tal-politiki tas-saħħa.