Veselības aizsardzības sistēmu izdevumi

Veselības datu uzskaites sistēmu, kura ietver gan valsts, gan privātos izdevumus veselības jomā, kopīgi veido un ievieš ESAO, PVO un Komisija. Pateicoties šai sistēmai, valstu dati par izdevumiem veselības aizsardzības jomā ir salīdzināmi visā ES. Veselības datu uzskaites sistēma parāda resursu izlietojumu un ļauj pārraudzīt veselības aizsardzības politikas rezultātus.