Sveikatos sistemų išlaidos

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Europos Komisija drauge plėtoja ir taiko Sveikatos sąskaitų sistemą (angl. SHA), apimančią tiek valstybinio, tiek privačiojo sektoriaus sveikatos išlaidas. Įdiegus šią sistemą visų ES valstybių narių sveikatos išlaidas galima palyginti. Naudojantis šia sistema galima sužinoti, kaip naudojami ištekliai, ir stebėti sveikatos politikos poveikį.