Terveydenhuoltojärjestelmien menot

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan komissio ovat yhdessä kehittäneet ja panneet täytäntöön terveystilinpitojärjestelmän, joka kattaa sekä julkiset että yksityiset terveydenhuoltomenot. Terveystilinpitojärjestelmän ansiosta kaikkien EU-maiden terveydenhuoltomenoja koskevat tiedot ovat keskenään verrattavissa. Järjestelmän avulla voidaan seurata, kuinka voimavaroja on käytetty. Lisäksi sen avulla pystytään valvomaan terveyspolitiikkojen vaikutuksia.