Tervishoiusüsteemide kulud

Tervishoiu arvepidamissüsteemi, mis hõlmab nii riigi- kui ka erasektori tervishoiukulusid, arendavad ja rakendavad ühiselt OECD, WHO ning Euroopa Komisjon. Tänu arvepidamissüsteemile on tervishoiukulusid iseloomustavad siseriiklikud andmed võrreldavad kogu ELis. Süsteem näitab, mil viisil kasutatakse resursse ning ta on vahendiks tervishoiupoliitika mõjude hindamisel.