Sundhedsudgifter

Kommissionen har sammen med OECD og WHO indført en række standarder for sundhedsregnskaber ("System of Health Accounts" (SHA)), der omfatter både offentlige og private sundhedsudgifter. SHA gør det muligt at sammenligne nationale data om sundhedsudgifter fra hele EU. Systemet viser, hvad ressourcerne anvendes til, og hvordan sundhedspolitikken fungerer.