Výdaje systémů zdravotní péče

OECD, Světová zdravotnická organizace a Komise v současnosti společně vyvíjejí a zavádějí systém zdravotních účtů, který bude pokrývat výdaje veřejných i soukromých systémů zdravotní péče. Díky systému zdravotních účtů je možné srovnávat údaje týkající se výdajů systémů zdravotní péče z celé EU. Systém poskytuje přehled o využití zdrojů a dopadu politik v oblasti zdraví.