Разходи за здравеопазване

Системата на здравните сметки, обхващаща както публичните, така и частните здравни разходи, се разработва и прилага съвместно от ОИСР, СЗО и Комисията. Благодарение на тази система националните данни за разходи за здравеопазване ще бъдат съпоставими в целия ЕС. Системата показва как се използват ресурсите и позволява проследяване на ефектите от здравните политики.