Sundhed og strukturfonde

Hvordan anvendes midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) på sundhed?

Et godt helbred er vigtigt for at sikre europæernes velvære og beskæftigelsesegnethed, som igen er afgørende for økonomisk vækst og for bevaring af EU's høje grad af social beskyttelse.

EU støtter investeringer i folkesundhed og sundhedspleje gennem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) for 2014-2020.

Faktablad: Health investments by ESIF 2014-2020 (ESI-fondenes sundhedsinvesteringer i 2014-2020)

Finansiering af sundhed under ESI-fondene for 2014-2020

Dokumentet "Kortlægning af brugen af ESI-fondene på sundhedsområdet" viser, hvilke tiltag på sundhedsområdet de enkelte medlemslande har planlagt at finansiere i perioden 2014-2020.

Kortlægningen indeholder en analyse af finansieringen på sundhedsområdet, som den er fremlagt i de operationelle programmer – både på tværs af de 28 EU-lande og i de enkelte landerapporter.

Der findes også et resumé af sundhedsinvesteringerne fra strukturfondene i 2007-2013, som er udfærdiget på basis af en tidligere national og regional vurdering.

Sundhedsprojekter, som kan få støtte fra ESI-fondene

Kommissionen har offentliggjort en vejledning for medlemslandene og mulige støttemodtagere om, hvilke områder inden for sundhedssektoren, der kan få støtte fra ESI-fondene i 2014-2020:

  • Forskning og innovation inden for sundhed, støtte til SMV'er og e-sundhed
  • Sundhedsfremme, aktiv og sund aldring og sundhed på arbejdspladsen
  • Adgang til sundhedspleje, bekæmpelse af ulighed på sundhedsområdet og psykisk sundhed
  • Overgang fra institutionel pleje til pleje i nærmiljøet, herunder investeringer i infrastruktur og udstyr
  • Sundhedssystemernes kapacitet og reformer for effektiv og bæredygtig pleje
  • Arbejdsstyrken i sundhedssektoren og uddannelse og livslang læring for ansatte i sundhedssektoren
  • Sundhedspleje på tværs af landegrænser og samarbejde mellem medlemslande og regioner

Hvem forvalter ESI-fondene?

Det er EU's medlemslande og Europa-Kommissionen (GD REGIO – regionalpolitik og bypolitik og GD EMPL – beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion), der i fællesskab forvalter strukturfondene.

Kommissionens GD SANTE (sundhed og fødevaresikkerhed) arbejder tæt sammen med GD REGIO og GD EMPL om anvendelsen af fondene til sundhedsinvesteringer.

Europa-Kommissionen koordinerer finansieringsformerne og de tematiske prioriteter med medlemslandene, som derefter er ansvarlige for gennemførelsen af investeringerne på nationalt plan.

Hvordan ansøger man?

Medlemslandene har gennem delegerede forvaltningsmyndigheder ansvaret for tildelingen og anvendelsen af ESI-fondenes midler på nationalt plan.

Støttemodtagere omfatter offentlige organer, organisationer i den private sektor (især små virksomheder), universiteter, NGO'er og sammenslutninger.

Potentielle støttemodtagere skal:

  • læse de indkaldelser af forslag, som offentliggøres af forvaltningsmyndighederne i det pågældende land
  • sende en ansøgning direkte til den pågældende forvaltningsmyndighed