Stöd till folkhälsoprojekt från EU:s struktur- och investeringsfonder

En god hälsa är viktig för att vi ska må bra och kunna jobba. Det i sin tur ger tillväxt och är en förutsättning för EU:s starka sociala skyddsnät.

EU stöder investeringar i folkhälsa och hälso- och sjukvård genom sina struktur- och investeringsfonder för 2014–2020.

Vilken typ av hälsoprojekt kan få bidrag från fonderna?

Kommissionen har publicerat en guide Visa översättning av föregående länk English (en)  för EU-länderna och stödmottagare om de hälsoprojekt som kan få stöd 2014–2020:

  • Forskning och innovation inom folkhälsa, stöd till små och medelstora företag, e-hälsa
  • Friskvård, aktivt och hälsosamt åldrande, hälsa på arbetsplatsen
  • Tillgång till hälso- och sjukvård, jämlik hälsa, mental hälsa
  • Övergång från institutionsvård till samhällsbaserad vård, t.ex. investeringar i infrastruktur och utrustning
  • Kapacitetsuppbyggnad inom hälso- och sjukvård, effektiv och hållbar vård
  • Vidareutbildning och livslångt lärande för vårdpersonal
  • Hälso- och sjukvård i andra EU-länder och samarbete mellan EU-länder och regioner

Vem förvaltar fonderna?

EU-länderna och kommissionen (generaldirektorateten för regional- och stadspolitik, sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt hälsa och livsmedelssäkerhet) förvaltar fonderna tillsammans.

Kommissionen bestämmer hur fonderna ska användas för investeringar i hälsoprojekt.

Kommissionen samordnar finansieringen och de tematiska prioriteringarna med EU-länderna, och EU-länderna ansvarar för investeringarna på hemmaplan.

Prioriterade områden 2014–2020

EU-ländernas prioriterade områden 2014–2020 fastställs i partnerskapsavtalen. Vilka insatser som planeras i olika sektorer och regioner framgår av de operativa programmen.

Investeringarna och prioriteringarna sammanfattas i ett (icke-uttömmande) informationsblad.

Läs mer om strukturfonderna och hälsoprojekt 2007-2013 Visa översättning av föregående länk English (en) .

Hur söker man?

Särskilda förvaltningsmyndigheter i EU-länderna ansvarar för att fördela anslagen och se till att fonderna genomförs på hemmaplan.

Bidragen går till myndigheter, organisationer inom den privata sektorn (särskilt småföretag), universitet, frivilligorganisationer och föreningar.

Vill du söka bidrag?

  • Läs mer i de ansökningsomgångar som förvaltningsmyndigheterna utlyser i ditt land
  • Skicka in din ansökan direkt till berörd förvaltningsmyndighet.