Stöd till folkhälsoprojekt

Vilken typ av hälsoprojekt kan få EU-bidrag?

  • Investeringar i infrastruktur – modernisering av hälso- och sjukvårdssystem, lokaler, medicinsk utrustning och teknik.
  • Satsningar på arbetsmiljö, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, livslångt lärande för en flexiblare arbetskraft, utbildning av vårdpersonal, kapacitetsuppbyggnad inom vård och omsorg, tillgång till sysselsättning och social delaktighet.
  • Andra projekt – hälsosamt åldrande, e-hälsa, samarbete över gränserna, innovationer, informationsteknik.

EU:s strukturfonder – aktörer och prioriteringar

  • EU-länderna förvaltar strukturfonderna.
  • EU-kommissionen samordnar de båda fonderna:

            – Europeiska regionala utvecklingsfonden (GD Regionalpolitik)

            – Europeiska socialfonden (GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter).

            Vilka områden som kan få bidrag anges i

            – nationella strategiska referensramarpdf

            – nationella eller regionala operativa program.

Vem kan söka EU-bidrag? Hur ansöker man?

Mer om EU:s strukturfonder och hälsa

  • Planerade resurser och prioriterade områden för 2007–2013:

           – Rapport om strukturfonderna och hälsoprojektpdf(2 MB)

           – EU-ländernas prioriteringar Visa översättning av föregående länk English (en)

  • Jaspers – tekniskt stöd för att hjälpa EU-länderna att kartlägga, utveckla och genomföra storskaliga infrastrukturprojekt.
  • Euregio III – kapacitetsuppbyggnad för att ta fram, genomföra och utvärdera strukturfondsinvesteringar i hälso- och sjukvårdens infrastruktur.