Sredstva iz strukturnih skladov za zdravje

Kateri zdravstveni projekti lahko prejemejo sredstva EU?

  • Zdravstvena infrastruktura – modernizacija zdravstvenega sistema, gradnja ali obnova objektov, medicinska oprema in tehnologija.
  • Vlaganje v zdravje in varnost pri delu, spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni, vseživljenjsko učenje za prekvalificiranje delavcev, izobraževanje zdravstvenih delavcev, institucionalno zagotavljanje zdravstvenega varstva in dolgotrajne nege, zaposlovanje in socialno vključenost v zdravstvu in dolgotrajni negi.
  • Drugo – zdrava starost, e-zdravje, čezmejno sodelovanje, inovacije v zdravstvu, informacijska tehnologija.

Strukturni skladi EU – kdo in kaj

  • Strukturne sklade upravljajo države članice EU.
  • Evropska komisija skrbi za koordinacijo skladov:

            - Evropski sklad za regionalni razvoj (Generalni direktorat za regionalni razvoj)

            - Evropski socialni sklad (Generalni direktorat za zaposlovanje in socialne zadeve)

Prednostna področja financiranja so določena v:

            - nacionalnih strateških referenčnih okvirih,pdf

            - regionalnih oziroma nacionalnih operativnih programih.

Pogoji za črpanje sredstev EU in prijava

Več o strukturnih skladih EU in zdravju

  • Načrtovana sredstva in prednostno financiranje v EU za obdobje 2007–2013:

           - Poročilo uporabi strukturnih sredstev za zdravjepdf(2 MB)

           - Informativni listi držav Seznam prevodov predhodne povezave English (en)

  • JASPERS – tehnična podpora državam EU pri določanju, oblikovanju in izvajanju velikih infrastrukturnih projektov
  • EUREGIO III – institucionalne zmogljivosti za načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje strukturnih vlaganj v zdravstveno infrastrukturo