Cum pot fi folosite fondurile structurale în domeniul sănătăţii?

Ce tipuri de proiecte de sănătate pot obţine fonduri UE?

  • Proiectele vizând infrastructura pentru sănătate – modernizarea sistemului de asistenţă medicală, construcţii şi renovări de clădiri, echipamente şi tehnologie medicală
  • Proiectele de investiţii în activităţi menite să îmbunătăţească sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor, învăţarea de-a lungul vieţii pentru sporirea adaptabilităţii forţei de muncă, formarea şi educaţia personalului sanitar, ameliorarea capacităţii instituţionale, a accesului la piaţa locurilor de muncă şi a incluziunii sociale în sectorul sănătăţii şi al îngrijirilor de sănătate pe termen lung.
  • Proiectele din alte domenii – îmbătrânirea în condiţii bune de sănătate, eHealth, cooperarea transfrontalieră, inovarea în domeniul sănătăţii, tehnologia informaţiei.

Fondurile structurale - actori şi priorităţi

  • Fondurile structurale sunt gestionate de statele membre ale UE.
  • Comisia Europeană coordonează următoarele fonduri:

            - Fondul european de dezvoltare regională (prin DG Politică Regională)

            - Fondul social european (prin DG Ocuparea forţei de muncă şi Afaceri sociale)

Priorităţile de finanţare sunt definite de:

            - Cadrele naţionale strategice de referinţăpdf

            - Programele operaţionale regionale/ naţionale

Proiectul meu este eligibil? Cum pot solicita finanţarea?

Detalii despre fondurile structurale în domeniul sănătăţii

  • Planificarea resurselor şi priorităţilor de finanţare în UE pentru perioada 2007-2013:

           - Raport privind utilizarea fondurilor structurale în domeniul sănătăţiipdf(2 MB)

           - Fişe informative naţionale Traducerile linkului anterior English (en)

  • JASPERS – asistenţă tehnică pentru eforturile statelor membre de a identifica, elabora şi implementa proiecte ample de infrastructură
  • EUREGIO III – consolidarea capacităţilor de proiectare, implementare şi evaluare a investiţiilor din fonduri structurale în infrastructuri sanitare eficiente