Hoe kunnen de structuurfondsen worden gebruikt voor de volksgezondheid?

Wat voor gezondheidsprojecten komen in aanmerking voor EU-subsidies?

  • Gezondheidsinfrastructuur – modernisering van de gezondheidszorg, bouw en renovatie van gebouwen, medische apparatuur en technologie
  • Investeringen voor gezondheid en veiligheid op het werk, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, opleiding en vorming van gezondheidswerkers, en institutionele capaciteit, werkgelegenheid en sociale inclusie in de gezondheidszorg en de langetermijnzorg.
  • Andere projecten – gezond oud worden, e-gezondheid, grensoverschrijdende samenwerking, innovatie, informatietechnologie.

EU-structuurfondsen – actoren en prioriteiten

  • De EU-landen beheren de structuurfondsen
  • De Europese Commissie coördineert:

            - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (DG Regionale ontwikkeling)

            - het Europees Sociaal Fonds (DG Werkgelegenheid en sociale zaken)

De financieringsprioriteiten worden vastgesteld in de:

            - Nationale strategische referentiekaderspdf

            - Regionale/nationale operationele programma's

Kom ik in aanmerking voor EU-subsidies? Hoe dien ik een aanvraag in?

Meer over EU-structuurfondsen en gezondheid

  • Geplande middelen en financieringsprioriteiten in de EU voor 2007-13:

           - Verslag over het gebruik van de structuurfondsen voor volksgezondheidpdf(2 MB)

           - Landeninfo Bekijk deze link in een andere taal English (en)

  • JASPERS – technische bijstand aan EU-landen bij het plannen, ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige infrastructuurprojecten
  • EUREGIO III – capaciteitsopbouw voor het plannen, uitvoeren en evalueren van investeringen van de structuurfondsen in gezondheidsinfrastructuur