Kif jistgħu l-Fondi Strutturali jintużaw għas-saħħa?

X'tipi ta' proġetti relatati mas-saħħa huma eliġibbli għall-finanzjament mill-UE?

  • Infrastruttura tas-Saħħa – modernizzazzjoni tas-sistema tal-kura tas-saħħa, il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet, tat-tagħmir mediku u tat-teknoloġija
  • L-investiment fl-attivitajiet li l-għan tagħhom hu li jitjiebu s-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard, it-tagħlim matul il-ħajja biex titjieb l-adattabilità tal-forza tax-xogħol, it-taħriġ u l-edukazzjoni tal-professjonisti tas-saħħa, il-kapaċità istituzzjonali fis-saħħa u s-settur tal-kura fit-tul, l-aċċess għall-impjiegi u l-inklużjoni soċjali fis-saħħa u l-kura fit-tul.
  • Oħrajn – xjuħija mingħajr mard, saħħa-e, kooperazzjoni transkonfinali, innovazzjonijiet tas-saħħa, teknoloġija tal-informazzjoni.

Fondi strutturali tal-UE – atturi u prijoritajiet

  • L-Istati Membri tal-UE jimmaniġġjaw il-fondi strutturali
  • Il-Kummissjoni Ewropea tikkoordina l-fondi:

            - Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (DĠ Żvilupp Reġjonali)

            - Il-Fond Soċjali Ewropew (DĠ Impjiegi u Affarijiet Soċjali)

Il-prijoritajiet ta' finanzjament iddefiniti minn:

            - Oqsfa ta' ħidma ta' referenza ta' strateġija nazzjonalipdf

            - Programmi operattivi reġjonali/nazzjonali

Eleġibbli għall-finanzjament? Kif nista' napplika?

Aktar dwar il-fondi strutturali tal-UE u s-saħħa

  • Riżorsi u prijoritajiet ta' finanzjament ippjanati fl-UE għall-2007-13:

           - Rapport dwar l-użu tal-fondi strutturali għas-saħħapdf(2 MB)

           - Folji ta' informazzjoni dwar il-pajjiż Agħżel it-traduzzjonijiet mil-link ta' qabel English (en)

  • JASPERS – assistenza teknika biex tgħin lill-pajjiżi tal-UE jidentifikaw, jiżviluppaw u jimplimentaw proġetti ta' infrastruttura fuq skala wiesgħa
  • EUREGIO III – bini ta' kapaċità għad-disinn, l-implimentazzjoni u l-valutazzjoni tal-investiment ta' fondi strutturali għal infrastruttura effiċjenti fil-qasam tas-saħħa