Kā struktūrfondus var izmantot ar veselības aizsardzību saistītiem pasākumiem?

Kāda veida projektiem veselības aizsardzības jomā var saņemt ES finansējumu?

  • Veselības aizsardzības infrastruktūra — veselības aizsardzības sistēmu modernizēšana, iekārtu, medicīniskā aprīkojuma un tehnikas ražošana un atjaunināšana.
  • Ieguldījumi pasākumos, kuru mērķis ir labāka darba drošība un veselības aizsardzība, veselības aizsardzības sekmēšana un slimību profilakse, darba ņēmēju piemērošanās spēju nostiprināšana, izmantojot mūžizglītību, mediķu apmācība un izglītība, institucionālā rīcībspēja veselības aizsardzības un ilgtermiņa veselības aprūpes nozarē, nodarbinātības un sociālās integrācijas pieejamība veselības aizsardzībā un ilgtermiņa aprūpē.
  • Dažādi projekti — novecošana, saglabājot veselību, e-veselība, pārrobežu sadarbība, inovācija medicīnā, informācijas tehnoloģijas.

ES struktūrfondi — iesaistītās personas un prioritātes

  • ES dalībvalstis pārvalda struktūrfondus
  • Eiropas Komisija nodrošina koordinēšanu:

            - Eiropas Reģionālās attīstības fonds (Reģionālās attīstības ģenerāldirektorāts)

            - Eiropas Sociālais fonds (Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāts)

            Finansējuma prioritātes ir noteiktas:

            - valstu stratēģiskajos ietvardokumentos,pdf

            - reģionu un valstu darbības programmās.

Vai savam projektam varu saņemt ES finansējumu? Kā pieteikties?

  • Iepazīstieties ar projektu konkursu paziņojumiem, kurus publicējušas vadības iestādes jūsu valstī
  • Nosūtiet pieteikumu vadības iestādei jūsu valstī.

Vairāk par ES struktūrfondiem un veselības aizsardzību

  • Paredzētie resursi un finansējuma prioritātes Eiropas Savienībā 2007.-2013. gadā

           - Ziņojums par struktūrfondu izmantojumu veselības aizsardzības jomāpdf(2 MB)

           - Informācijas lapas par katru valsti Izvēlieties saites tulkojumu English (en)

  • JASPERS – tehniskais atbalsts, lai palīdzētu ES valstīm apzināt, izstrādāt un īstenot vērienīgus infrastruktūras projektus
  • EUREGIO III – rīcībspēju nostiprināšana, lai sekmētu izstrādi, izpildi un novērtējumus attiecībā uz struktūrfondu ieguldījumiem efektīvā veselības aizsardzības infrastruktūrā