Hogyan használhatók fel az európai strukturális és beruházási alapok az egészségügyben?

Ha egészség van, minden van: jól érezzük magunkat és munkaképesek vagyunk, ami elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez és az uniós szociális védelem jelenlegi magas szintjének fenntartásához.

Az EU a 2014–2020 közötti időszakban az európai strukturális és beruházási alapokon (esb-alapok) keresztül támogatja a közegészségügyet és az egészségügyi ellátást érintő beruházásokat.

Az európai strukturális és beruházási alapok forrásainak lehívására jogosult projektek az egészségügy területén

A Bizottság útmutatót Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) készített a tagállamoknak és az esb-alapok potenciális kedvezményezettjeinek az egészségügy azon területeiről, amelyek kapcsán a 2014–2020-as időszakban támogatás igényelhető:

  • kutatás és innováció, a kkv-k támogatása, e-egészségügy;
  • egészségfejlesztés, tevékeny és egészséges időskor, munkahelyi egészségvédelem;
  • az egészségügyi ellátás igénybevételének lehetősége, az egyenlőtlenségek kezelése az egészségügyben, mentális egészség;
  • az intézményi egészségügyi ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés, az infrastruktúrát és a gyógyászati eszközöket érintő beruházásokat is beleértve;
  • az egészségügyi rendszerek kapacitásának fejlesztése, az ellátás hatékonyságát és fenntarthatóságát szolgáló reformok;
  • humán erőforrás az egészségügyben, az egészségügyi szakemberek folyamatos képzése és oktatása;
  • határoktól független egészségügyi ellátás, tagállamok és régiók közötti együttműködés.

Ki kezeli az esb-alapokat?

Az EU tagállamai és az Európai Bizottság (a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság és a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága) együttesen kezelik a strukturális alapokat.

A Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága szorosan együttműködik az alapokat kezelő főigazgatóságokkal az egészségügyi beruházások céljaira felhasználható támogatások kapcsán.

Az Európai Bizottság összehangolja a tagállamok finanszírozási módozatait és kiemelt finanszírozási területeit, de nemzeti szinten az egyes tagállamok felelnek a beruházások végrehajtásáért.

Az esb-alapok kiemelt finanszírozási területei 2014–2020 között

A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozóan az egyes országok kiemelt finanszírozási területeit partnerségi megállapodások rögzítik. A tervezett lépéseket operatív programok ismertetik ágazatok, illetve adott esetben régiók szerinti bontásban.

A beruházások típusáról és a kiemelt területekről az egyes országok adatlapjai adnak összefoglalást (nem kimerítő jelleggel).

A 2007 és 2013 közötti időszakban egészségügyi célokra felhasznált forrásokról itt olvashat Az előző linken elérhető szöveg fordításai English (en) .

Hogyan lehet pályázni?

Az esb-alapokból származó források elosztásáért és a támogatott projektek végrehajtásért nemzeti szinten a tagállamok felelnek, az általuk felhatalmazott irányító hatóságokon keresztül.

Az esb-alapok forrásaira közigazgatási szervek, magánszektorbeli szervezetek (különösen a kisvállalkozások), egyetemek, nem kormányzati szervezetek és szövetségek pályázhatnak.

Ha pályázni szeretne:

  • Kövesse figyelemmel az Ön országában működő irányító hatóság(ok) által közzétett pályázati felhívásokat.
  • Pályázatát közvetlenül az érintett irányító hatóságnak nyújtsa be.